AS Marketi

... kupovina iz fotelje

Preduzeće „As trgovina“ d.o.o., društvo sa ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo i usluge, registrovano je 2004. godine. Obavljajući trgovinu na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, sa širokim asortimanom robe sa preko 5.000 artikala, preduzeće snabdeva u najvećem delu potrošače Rasinskog okruga i ima razvijen promet sa javnim ustanovama, kao i sa privrednim subjektima na teritoriji Kruševca.

Razvoj poslovanja iziskuje stalnu potrebu za novim kadrovima, tako da se broj zaposlenih u kontinuitetu povećavao od 10 zaposlenih u 2004. godini do preko 45 zaposlenih radnika 2018. godine.

Trudimo se da konstantnim sticanjem i primenom novih znanja unapredimo svaki deo radnog procesa. Potvrdu da smo taj deo posla uspešno obavili, dobili smo 2016. godine, dobijanjem HACCP standarda koji podleže godišnjim kontrolama, tako da čitav sistem poslovanja mora biti konstantno na visokom nivou.